THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 418 | 57 TRƯỢT | TRƯỢT
23-10-2021 124 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27
22-10-2021 629 | 05 TRƯỢT | TRÚNG SL: 05X2
21-10-2021 187 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 449 | 28 TRÚNG 3C: 449 | TRƯỢT
19-10-2021 848 | 24 TRƯỢT | TRÚNG SL: 24
18-10-2021 609 | 70 TRÚNG 3C: 609 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 640 | 94 TRÚNG 3C: 640 | TRƯỢT
16-10-2021 066 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 217 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 019 | 45 TRÚNG 3C: 019 | TRƯỢT
13-10-2021 523 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
12-10-2021 618 | 25 TRÚNG 3C: 618 | TRÚNG SL: 25
11-10-2021 132 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
10-10-2021 084 | 79 TRƯỢT | TRƯỢT
09-10-2021 156 | 52 TRÚNG 3C: 156 | TRƯỢT