THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 004 | 87 TRÚNG 3C: 004 | TRƯỢT
18-09-2020 291 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X3
17-09-2020 180 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
16-09-2020 582 | 34 TRÚNG 3C: 582 | TRƯỢT
15-09-2020 030 | 21 TRÚNG 3C: 030 | TRÚNG SL: 21
14-09-2020 489 | 30 TRÚNG 3C: 489 | TRƯỢT
13-09-2020 473 | 00 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 890 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2020 129 | 93 TRÚNG 3C: 129 | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 320 | 50 TRÚNG 3C: 320 | TRƯỢT
09-09-2020 000 | 24 TRÚNG 3C: 000 | TRÚNG SL: 24X2
08-09-2020 021 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT
07-09-2020 852 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62
06-09-2020 994 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
05-09-2020 084 | 70 TRƯỢT | TRÚNG SL: 70X2
04-09-2020 580 | 34 TRÚNG 3C: 580 | TRÚNG SL: 34X2