THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 44 TRÚNG BT: 44
27-11-2020 08 TRÚNG BT: 08
26-11-2020 44 TRÚNG BT: 44
25-11-2020 54 TRÚNG BT: 54
24-11-2020 96 TRÚNG BT: 96
23-11-2020 45 TRÚNG BT: 45
22-11-2020 83 TRÚNG BT: 83
21-11-2020 07 TRÚNG BT: 07
20-11-2020 13 TRÚNG BT: 13
19-11-2020 07 TRÚNG BT: 07
18-11-2020 67 TRÚNG BT: 67
17-11-2020 27 TRÚNG BT: 27
16-11-2020 25 TRÚNG BT: 25
15-11-2020 70 TRÚNG BT: 70
14-11-2020 37 TRÚNG BT: 37
13-11-2020 64 TRÚNG BT: 64