THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 03 TRƯỢT
23-10-2021 11 TRÚNG BT: 11
22-10-2021 93 TRÚNG BT: 93
21-10-2021 26 TRÚNG BT: 26
20-10-2021 58 TRƯỢT
19-10-2021 53 TRƯỢT
18-10-2021 96 TRÚNG BT: 96
17-10-2021 23 TRÚNG BT: 23X2
16-10-2021 23 TRÚNG BT: 23X2
15-10-2021 12 TRÚNG BT: 12
14-10-2021 75 TRÚNG BT: 75
13-10-2021 05 TRÚNG BT: 05
12-10-2021 68 TRÚNG BT: 68X2
11-10-2021 52 TRÚNG BT: 52
10-10-2021 47 TRÚNG BT: 47
09-10-2021 08 TRƯỢT