THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 23 TRÚNG BT: 23
27-02-2020 58 TRÚNG BT: 58
26-02-2020 05 TRÚNG BT: 05
25-02-2020 66 TRÚNG BT: 66
24-02-2020 12 TRƯỢT
23-02-2020 68 TRÚNG BT: 68
22-02-2020 19 TRÚNG BT: 19
21-02-2020 40 TRÚNG BT: 40X2
20-02-2020 40 TRÚNG BT: 40
19-02-2020 84 TRƯỢT
18-02-2020 40 TRÚNG BT: 40
17-02-2020 4 TRÚNG BT: 4X2
16-02-2020 73 TRÚNG BT: 73
15-02-2020 57 TRÚNG BT: 57
14-02-2020 87 TRƯỢT
13-02-2020 23 TRÚNG BT: 23