THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 59 TRÚNG BT: 59
16-05-2021 14 TRÚNG BT: 14
15-05-2021 07 TRƯỢT
14-05-2021 50 TRÚNG BT: 50
13-05-2021 83 TRÚNG BT: 83
12-05-2021 74 TRÚNG BT: 74
11-05-2021 54 TRÚNG BT: 54
10-05-2021 87 TRÚNG BT: 87
09-05-2021 87 TRÚNG BT: 87
08-05-2021 82 TRÚNG BT: 82
07-05-2021 18 TRƯỢT
06-05-2021 53 TRÚNG BT: 53
05-05-2021 88 TRÚNG BT: 88
04-05-2021 32 TRÚNG BT: 32
03-05-2021 47 TRÚNG BT: 47
02-05-2021 33 TRÚNG BT: 33