THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 92 TRÚNG BT: 92
18-09-2020 62 TRÚNG BT: 62
17-09-2020 97 TRÚNG BT: 97
16-09-2020 87 TRÚNG BT: 87
15-09-2020 87 TRÚNG BT: 87
14-09-2020 85 TRÚNG BT: 85X2
13-09-2020 24 TRÚNG BT: 24
12-09-2020 71 TRÚNG BT: 71
11-09-2020 79 TRÚNG BT: 79
10-09-2020 09 TRÚNG BT: 09X2
09-09-2020 40 TRÚNG BT: 40
08-09-2020 49 TRÚNG BT: 49
07-09-2020 52 TRÚNG BT: 52X2
06-09-2020 68 TRÚNG BT: 68
05-09-2020 18 TRƯỢT
04-09-2020 64 TRÚNG BT: 64