THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 2-8 | 36 94 | 19 54 48 45 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 36 94 | TRÚNG LÔ: 19 54X2
16-05-2021 6-5 | 63 93 | 68 44 31 61 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 63 93 | TRÚNG LÔ: 44 31X2
15-05-2021 0-6 | 58 96 | 95 16 11 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG LÔ: 95 16 11
14-05-2021 4-7 | 12 94 | 50 04 14 95 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG LÔ: 50 14
13-05-2021 6-4 | 02 17 | 17 44 33 62 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 02 17 | TRÚNG LÔ: 17 44 33X2
12-05-2021 5-0 | 16 46 | 26 65 46 69 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 16 46 | TRÚNG LÔ: 26 46
11-05-2021 7-0 | 26 03 | 58 08 36 51 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG XIÊN 4: 58 08 36 51
10-05-2021 4-7 | 16 03 | 04 38 06 34 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 16 03 | TRÚNG LÔ: 04 38 34
09-05-2021 6-9 | 84 15 | 93 22 06 14 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 84 15 | TRÚNG LÔ: 06
08-05-2021 9-3 | 42 50 | 50 88 78 83 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 42X2 50 | TRÚNG LÔ: 50 88 78
07-05-2021 4-7 | 52 83 | 21 62 55 86 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 52 83 | TRÚNG LÔ: 21 55 86
06-05-2021 3-9 | 55 85 | 15 66 44 36 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 66X3 44 36
05-05-2021 6-4 | 75 44 | 61 44 66 13 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 75 44X2 | TRÚNG LÔ: 61 44X2 66
04-05-2021 8-0 | 75 23 | 17 37 49 78 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 37 49 78X2
03-05-2021 2-5 | 19 25 | 83 03 72 47 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG XIÊN 4: 83 03 72X2 47
02-05-2021 7-7 | 33 02 | 01 96 68 69 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 01 69X2