THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 4-4 | 19 21 | 08 52 59 16 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08X2 59 16
27-11-2020 2-5 | 85 52 | 42 67 30 59 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 85 52 | TRÚNG LÔ: 42 67
26-11-2020 7-1 | 92 56 | 88 62 44 96 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 92X2 56X2 | TRÚNG XIÊN 4: 88X2 62 44 96
25-11-2020 3-8 | 02 64 | 57 36 98 69 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG LÔ: 57 36 69
24-11-2020 4-4 | 28 20 | 51 20 90 84 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 28 20 | TRÚNG LÔ: 51 20 90
23-11-2020 4-5 | 61 01 | 48 68 91 97 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 61 01 | TRÚNG LÔ: 48 91
22-11-2020 7-6 | 28 55 | 56 76 72 70 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 28 55 | TRÚNG LÔ: 56 76 70
21-11-2020 6-1 | 41 47 | 90 96 39 68 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 41 47 | TRÚNG LÔ: 90 39 68
20-11-2020 8-0 | 13 96 | 22 23 37 76 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 13 96 | TRƯỢT
19-11-2020 1-7 | 37 98 | 89 08 62 65 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 37 98 | TRÚNG LÔ: 62
18-11-2020 3-0 | 71 05 | 02 30 01 12 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 71 05X2 | TRÚNG LÔ: 02 30X2 12
17-11-2020 7-3 | 75 05 | 45 32 13 86 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 75 05 | TRÚNG LÔ: 32 86X2
16-11-2020 3-0 | 96 94 | 40 24 69 10 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 96 94 | TRÚNG LÔ: 40 24 10
15-11-2020 1-8 | 87 02 | 22 91 23 92 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 87 02 | TRÚNG LÔ: 22 91 23
14-11-2020 0-6 | 83 48 | 83 82 06 64 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 83 48 | TRÚNG XIÊN 4: 83 82 06 64X2
13-11-2020 8-6 | 79 43 | 54 04 14 73 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG XIÊN 4: 54 04 14 73