THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0
18-09-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-09-2020 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 7-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-09-2020 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3
14-09-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2020 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
12-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-09-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
10-09-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-09-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-09-2020 1-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
07-09-2020 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3
06-09-2020 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
05-09-2020 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
04-09-2020 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8