THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
23-10-2021 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
22-10-2021 0-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-10-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-10-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-10-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4
18-10-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-10-2021 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-10-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7
15-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-10-2021 1-0 TRƯỢT
12-10-2021 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
11-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
10-10-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
09-10-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6