THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 4-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
27-11-2020 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-11-2020 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7
25-11-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
24-11-2020 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
23-11-2020 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-11-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-11-2020 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6
20-11-2020 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-11-2020 0-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-11-2020 1-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-11-2020 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
16-11-2020 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
15-11-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-11-2020 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0
13-11-2020 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8