THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 04 | 003 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 280 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 160 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
16-09-2020 82 | 582 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 582
15-09-2020 20 | 031 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2020 79 | 499 TRÚNG LÔ: 79 | TRƯỢT
13-09-2020 74 | 463 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 463
12-09-2020 80 | 880 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 880
11-09-2020 39 | 129 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 129
10-09-2020 10 | 321 TRƯỢT | TRƯỢT
09-09-2020 00 | 000 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 000
08-09-2020 22 | 022 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG 3C: 022
07-09-2020 44 | 853 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 853
06-09-2020 93 | 992 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRƯỢT
05-09-2020 85 | 086 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRƯỢT
04-09-2020 80 | 590 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT