THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 37 | 625 TRƯỢT | TRƯỢT
16-05-2021 66 | 966 TRÚNG LÔ: 66 | TRƯỢT
15-05-2021 25 | 924 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
14-05-2021 37 | 057 TRÚNG LÔ: 37 | TRƯỢT
13-05-2021 54 | 665 TRƯỢT | TRƯỢT
12-05-2021 50 | 660 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRƯỢT
11-05-2021 60 | 470 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 470
10-05-2021 36 | 247 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 247
09-05-2021 69 | 359 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
08-05-2021 93 | 492 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRƯỢT
07-05-2021 48 | 446 TRƯỢT | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 359 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 359
05-05-2021 66 | 866 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG 3C: 866
04-05-2021 80 | 580 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG 3C: 580
03-05-2021 35 | 926 TRƯỢT | TRƯỢT
02-05-2021 77 | 577 TRƯỢT | TRƯỢT