THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 17 | 416 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
23-10-2021 15 | 126 TRƯỢT | TRƯỢT
22-10-2021 28 | 627 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRƯỢT
21-10-2021 89 | 198 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 49 | 448 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
19-10-2021 57 | 847 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 847
18-10-2021 09 | 609 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG 3C: 609
17-10-2021 40 | 630 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRƯỢT
16-10-2021 67 | 068 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 08 | 217 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 019
13-10-2021 22 | 523 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 18 | 617 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
11-10-2021 42 | 142 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG 3C: 142
10-10-2021 85 | 084 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 57 | 156 TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG 3C: 156