THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 83 | 891 TRƯỢT | TRƯỢT
27-02-2020 13 | 413 TRƯỢT | TRƯỢT
26-02-2020 46 | 146 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG 3C: 146
25-02-2020 76 | 476 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRƯỢT
24-02-2020 09 | 609 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG 3C: 609
23-02-2020 44 | 144 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG 3C: 144
22-02-2020 57 | 737 TRÚNG LÔ: 57 | TRƯỢT
21-02-2020 89 | 079 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRƯỢT
20-02-2020 14 | 315 TRÚNG LÔ: 14 | TRƯỢT
19-02-2020 88 | 397 TRƯỢT | TRƯỢT
18-02-2020 16 | 625 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRƯỢT
17-02-2020 17 | 918 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
16-02-2020 76 | 776 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG 3C: 776
15-02-2020 18 | 317 TRƯỢT | TRƯỢT
14-02-2020 55 | 945 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRƯỢT
13-02-2020 32 | 243 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT