THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 64 | 765 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRƯỢT
27-11-2020 36 | 136 TRƯỢT | TRƯỢT
26-11-2020 72 | 072 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2020 36 | 036 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG 3C: 036
24-11-2020 64 | 674 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
23-11-2020 43 | 842 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRƯỢT
22-11-2020 95 | 597 TRƯỢT | TRƯỢT
21-11-2020 62 | 560 TRÚNG LÔ: 62 | TRƯỢT
20-11-2020 81 | 780 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG 3C: 780
19-11-2020 17 | 017 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 017
18-11-2020 30 | 630 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG 3C: 630
17-11-2020 93 | 092 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
16-11-2020 31 | 140 TRƯỢT | TRƯỢT
15-11-2020 18 | 817 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-11-2020 06 | 107 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
13-11-2020 77 | 287 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 287