THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 07 | 26 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 26
23-10-2021 25 | 25 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 25
22-10-2021 28 | 06 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 06
21-10-2021 87 | 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 19
20-10-2021 59 | 33 TRƯỢT | TRÚNG BT: 33
19-10-2021 47 | 47 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 47
18-10-2021 19 | 68 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG BT: 68
17-10-2021 40 | 37 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG BT: 37
16-10-2021 67 | 80 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 18 | 35 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 35
14-10-2021 29 | 86 TRƯỢT | TRƯỢT
13-10-2021 12 | 31 TRƯỢT | TRÚNG BT: 31
12-10-2021 18 | 09 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 09
11-10-2021 42 | 55 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 55X2
10-10-2021 85 | 72 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRƯỢT
09-10-2021 56 | 43 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT