THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 64 | 06 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRÚNG BT: 06
27-11-2020 26 | 81 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 81
26-11-2020 61 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44
25-11-2020 35 | 97 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG BT: 97
24-11-2020 65 | 90 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 90
23-11-2020 43 | 47 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG BT: 47
22-11-2020 95 | 00 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00
21-11-2020 61 | 67 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 67
20-11-2020 80 | 06 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 06
19-11-2020 17 | 62 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 62
18-11-2020 20 | 90 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG BT: 90
17-11-2020 94 | 65 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2020 30 | 86 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 86
15-11-2020 18 | 86 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 86
14-11-2020 06 | 82 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 82
13-11-2020 87 | 30 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG BT: 30X2