THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 83 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
27-02-2020 22 | 82 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 82X2
26-02-2020 46 | 70 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 70
25-02-2020 76 | 11 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG BT: 11
24-02-2020 09 | 89 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 89
23-02-2020 44 | 03 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 03
22-02-2020 48 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
21-02-2020 79 | 65 TRƯỢT | TRÚNG BT: 65
20-02-2020 03 | 04 TRƯỢT | TRÚNG BT: 04
19-02-2020 98 | 46 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-02-2020 16 | 87 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 87
17-02-2020 07 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
16-02-2020 76 | 04 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG BT: 04
15-02-2020 17 | 40 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 40X2
14-02-2020 55 | 74 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 74
13-02-2020 32 | 97 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT