THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 05 | 36 TRƯỢT | TRÚNG BT: 36
18-09-2020 91 | 23 TRƯỢT | TRÚNG BT: 23
17-09-2020 70 | 42 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 42
16-09-2020 82 | 43 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 43
15-09-2020 30 | 37 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 37
14-09-2020 79 | 09 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG BT: 09
13-09-2020 63 | 15 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 15
12-09-2020 80 | 72 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT
11-09-2020 29 | 56 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 56
10-09-2020 20 | 41 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 41
09-09-2020 00 | 10 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG BT: 10
08-09-2020 32 | 31 TRƯỢT | TRÚNG BT: 31
07-09-2020 53 | 69 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG BT: 69
06-09-2020 94 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
05-09-2020 86 | 73 TRƯỢT | TRÚNG BT: 73
04-09-2020 80 | 91 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 91