THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 26 | 36 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG BT: 36
16-05-2021 65 | 68 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
15-05-2021 25 | 04 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 04
14-05-2021 48 | 15 TRƯỢT | TRÚNG BT: 15
13-05-2021 64 | 91 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 91X2
12-05-2021 50 | 47 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG BT: 47
11-05-2021 60 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
10-05-2021 47 | 47 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 47
09-05-2021 69 | 36 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 36
08-05-2021 93 | 68 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG BT: 68
07-05-2021 56 | 42 TRÚNG LÔ: 56 | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 08 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 08
05-05-2021 66 | 75 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 75
04-05-2021 90 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
03-05-2021 15 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
02-05-2021 78 | 70 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 70