THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 64 | 97 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRƯỢT
27-11-2020 27 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X3
26-11-2020 71 | 92 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG SL: 92X2
25-11-2020 36 | 92 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG SL: 92X2
24-11-2020 63 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55
23-11-2020 44 | 79 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2020 96 | 23 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG SL: 23
21-11-2020 61 | 18 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
20-11-2020 90 | 12 TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG SL: 12X2
19-11-2020 18 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 30 | 15 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
17-11-2020 94 | 76 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2020 40 | 25 TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG SL: 25
15-11-2020 17 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2020 06 | 54 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
13-11-2020 87 | 31 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG SL: 31