THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 26 | 51 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRƯỢT
16-05-2021 65 | 31 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 31X2
15-05-2021 25 | 94 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG SL: 94
14-05-2021 47 | 75 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
13-05-2021 64 | 33 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG SL: 33X2
12-05-2021 60 | 13 TRƯỢT | TRÚNG SL: 13X2
11-05-2021 60 | 05 TRƯỢT | TRƯỢT
10-05-2021 37 | 57 TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG SL: 57X2
09-05-2021 69 | 22 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
08-05-2021 93 | 42 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG SL: 42X2
07-05-2021 47 | 26 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 89 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
05-05-2021 66 | 44 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG SL: 44X2
04-05-2021 80 | 78 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG SL: 78X2
03-05-2021 24 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
02-05-2021 78 | 59 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 59