THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 04 | 85 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 02 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 97 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 97
16-09-2020 82 | 33 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 33X2
15-09-2020 30 | 11 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG SL: 11X2
14-09-2020 89 | 41 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 53 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2020 80 | 61 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG SL: 61X3
11-09-2020 28 | 93 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG SL: 93X2
10-09-2020 20 | 30 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
09-09-2020 10 | 24 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG SL: 24X2
08-09-2020 32 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X3
07-09-2020 53 | 71 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRƯỢT
06-09-2020 93 | 96 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG SL: 96
05-09-2020 86 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
04-09-2020 80 | 44 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT