THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 92 | 96 TRƯỢT | TRÚNG SL: 96X2
27-02-2020 22 | 21 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
26-02-2020 46 | 82 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 82X2
25-02-2020 76 | 77 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG SL: 77
24-02-2020 09 | 37 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG SL: 37X2
23-02-2020 44 | 75 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG SL: 75X3
22-02-2020 57 | 24 TRÚNG LÔ: 57 | TRƯỢT
21-02-2020 89 | 65 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG SL: 65
20-02-2020 04 | 95 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 95
19-02-2020 97 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60
18-02-2020 16 | 72 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRƯỢT
17-02-2020 27 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
16-02-2020 76 | 89 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 17 | 58 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 56 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
13-02-2020 32 | 12 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT