THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 82 | 39 33 TRÚNG ĐỀ: 82X3 | TRÚNG LÔ: 39
27-02-2020 22 | 44 62 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 44 62
26-02-2020 46 | 53 70 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 53 70
25-02-2020 76 | 91 86 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG LÔ: 91
24-02-2020 09 | 13 60 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG ST: 13 60
23-02-2020 44 | 69 77 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG ST: 69 77
22-02-2020 47 | 60 79 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 60
21-02-2020 89 | 65 64 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG LÔ: 65
20-02-2020 04 | 83 15 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG ST: 83 15X2
19-02-2020 99 | 99 57 TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG ST: 99 57X2
18-02-2020 25 | 41 01 TRƯỢT | TRÚNG ST: 41 01
17-02-2020 07 | 10 78 TRƯỢT | TRÚNG ST: 10 78
16-02-2020 76 | 40 75 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG ST: 40 75
15-02-2020 17 | 50 99 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 50 99
14-02-2020 66 | 63 21 TRƯỢT | TRÚNG ST: 63 21
13-02-2020 31 | 13 33 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG LÔ: 13X2