THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 64 | 54 57 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRÚNG LÔ: 57
27-11-2020 25 | 13 81 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 81
26-11-2020 80 | 87 02 TRƯỢT | TRƯỢT
25-11-2020 26 | 93 91 TRƯỢT | TRƯỢT
24-11-2020 65 | 06 05 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG ST: 06X3 05
23-11-2020 33 | 77 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77X2
22-11-2020 96 | 56 67 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG ST: 56 67X2
21-11-2020 61 | 07 19 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG ST: 07 19
20-11-2020 80 | 55 86 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG ST: 55 86
19-11-2020 17 | 64 88 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 64 88
18-11-2020 30 | 46 96 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG LÔ: 96
17-11-2020 94 | 24 85 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85
16-11-2020 30 | 28 61 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 28 61
15-11-2020 17 | 42 23 TRƯỢT | TRÚNG ST: 42 23
14-11-2020 05 | 71 77 TRƯỢT | TRÚNG ST: 71 77
13-11-2020 77 | 87 04 TRƯỢT | TRÚNG ST: 87 04