THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 17 | 60 92 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 60 92
23-10-2021 25 | 81 98 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG ST: 81 98
22-10-2021 37 | 12 62 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 62
21-10-2021 88 | 74 67 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG ST: 74 67
20-10-2021 59 | 38 47 TRƯỢT | TRÚNG ST: 38 47
19-10-2021 46 | 69 54 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54
18-10-2021 09 | 32 27 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG ST: 32 27
17-10-2021 40 | 78 34 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG ST: 78 34
16-10-2021 67 | 84 97 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 84 97
15-10-2021 28 | 51 25 TRƯỢT | TRÚNG ST: 51 25
14-10-2021 18 | 70 76 TRÚNG LÔ: 18 | TRƯỢT
13-10-2021 11 | 75 35 TRÚNG LÔ: 11X2 | TRÚNG LÔ: 35
12-10-2021 18 | 27 94 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG LÔ: 94
11-10-2021 41 | 51 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58
10-10-2021 85 | 71 61 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG ST: 71 61
09-10-2021 56 | 81 01 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG ST: 81 01