THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 36 | 79 83 TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG ST: 79 83
16-05-2021 65 | 85 95 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 85 95
15-05-2021 24 | 25 21 TRƯỢT | TRÚNG ST: 25 21
14-05-2021 48 | 79 55 TRƯỢT | TRÚNG ST: 79 55
13-05-2021 65 | 05 64 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG ST: 05 64
12-05-2021 50 | 26 38 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG LÔ: 26
11-05-2021 70 | 70 41 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG LÔ: 70
10-05-2021 37 | 51 40 TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG LÔ: 51
09-05-2021 69 | 37 99 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 99
08-05-2021 83 | 87 08 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2021 46 | 27 31 TRƯỢT | TRÚNG ST: 27X3 31
06-05-2021 59 | 10 45 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 10X2
05-05-2021 66 | 63 76 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 63 76
04-05-2021 80 | 56 54 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG LÔ: 54
03-05-2021 15 | 49 60 TRƯỢT | TRÚNG ST: 49 60
02-05-2021 79 | 88 74 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 88