THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 04 | 13 07 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG LÔ: 13X2
18-09-2020 90 | 64 53 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG LÔ: 53
17-09-2020 70 | 78 79 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG LÔ: 78
16-09-2020 82 | 11 73 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG LÔ: 11
15-09-2020 30 | 41 21 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 41 21
14-09-2020 89 | 28 79 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG LÔ: 79
13-09-2020 63 | 01 08 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 01X2 08
12-09-2020 80 | 13 18 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 18
11-09-2020 29 | 21 54 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 21X2 54
10-09-2020 20 | 05 33 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG ST: 05 33
09-09-2020 00 | 33 10 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 33X2 10
08-09-2020 22 | 54 94 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG LÔ: 94
07-09-2020 53 | 37 53 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRÚNG ST: 37 53
06-09-2020 93 | 68 51 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG ST: 68 51
05-09-2020 86 | 80 99 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
04-09-2020 80 | 53 60 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRƯỢT