THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 96 | 09 43 TRÚNG SL: 96X2 | TRÚNG LÔ: 09
27-11-2020 69 | 53 18 TRÚNG SL: 69X3 | TRÚNG XIÊN 2: 53 18
26-11-2020 82 | 31 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08X2
25-11-2020 92 | 81 97 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG XIÊN 2: 81 97
24-11-2020 45 | 52 35 TRÚNG SL: 45X2 | TRÚNG LÔ: 35
23-11-2020 77 | 74 25 TRÚNG SL: 77X2 | TRÚNG XIÊN 2: 74 25
22-11-2020 23 | 06 96 TRÚNG SL: 23 | TRÚNG XIÊN 2: 06 96
21-11-2020 17 | 47 91 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG XIÊN 2: 47 91
20-11-2020 02 | 13 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 93
19-11-2020 59 | 73 10 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73
18-11-2020 15 | 41 60 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 41 60
17-11-2020 76 | 19 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46
16-11-2020 97 | 40 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40
15-11-2020 50 | 96 41 TRƯỢT | TRƯỢT
14-11-2020 74 | 67 72 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 67
13-11-2020 30 | 87 78 TRÚNG SL: 30X2 | TRÚNG LÔ: 87