THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 57 | 52 25 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52
23-10-2021 24 | 68 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 68 28
22-10-2021 15 | 70 76 TRÚNG SL: 15 | TRÚNG LÔ: 70
21-10-2021 20 | 09 32 TRÚNG SL: 20X2 | TRƯỢT
20-10-2021 29 | 11 73 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 73
19-10-2021 33 | 80 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 80 89
18-10-2021 70 | 28 89 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 28 89
17-10-2021 92 | 34 56 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 56
16-10-2021 13 | 13 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 22
15-10-2021 58 | 18 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 18
14-10-2021 44 | 33 97 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG XIÊN 2: 33 97
13-10-2021 14 | 11 20 TRÚNG SL: 14 | TRÚNG XIÊN 2: 11X2 20
12-10-2021 26 | 37 07 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG LÔ: 07X2
11-10-2021 23 | 89 99 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 99
10-10-2021 69 | 30 85 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG XIÊN 2: 30 85X3
09-10-2021 42 | 05 65 TRÚNG SL: 42X2 | TRÚNG LÔ: 05