THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 40 | 88 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 88 47
16-05-2021 31 | 67 16 TRÚNG SL: 31X2 | TRƯỢT
15-05-2021 83 | 76 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76 93X2
14-05-2021 85 | 87 79 TRÚNG SL: 85X2 | TRÚNG XIÊN 2: 87 79
13-05-2021 33 | 34 31 TRÚNG SL: 33X2 | TRÚNG LÔ: 31
12-05-2021 14 | 22 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 22
11-05-2021 03 | 46 07 TRƯỢT | TRƯỢT
10-05-2021 57 | 17 34 TRÚNG SL: 57X2 | TRÚNG XIÊN 2: 17 34
09-05-2021 12 | 41 64 TRÚNG SL: 12X2 | TRƯỢT
08-05-2021 41 | 22 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22 28
07-05-2021 28 | 80 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 80
06-05-2021 79 | 76 50 TRÚNG SL: 79X2 | TRƯỢT
05-05-2021 43 | 54 40 TRÚNG SL: 43 | TRÚNG LÔ: 40
04-05-2021 77 | 16 22 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 16 22
03-05-2021 72 | 40 16 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40 16X2
02-05-2021 59 | 00 99 TRÚNG SL: 59 | TRÚNG LÔ: 99