THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 864 TRƯỢT
27-11-2020 226 TRƯỢT
26-11-2020 171 TRƯỢT
25-11-2020 136 TRƯỢT
24-11-2020 664 TRÚNG SVIP 3C: 664
23-11-2020 943 TRƯỢT
22-11-2020 696 TRƯỢT
21-11-2020 561 TRÚNG SVIP 3C: 561
20-11-2020 780 TRÚNG SVIP 3C: 780
19-11-2020 117 TRƯỢT
18-11-2020 630 TRÚNG SVIP 3C: 630
17-11-2020 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
16-11-2020 230 TRƯỢT
15-11-2020 818 TRÚNG SVIP 3C: 818
14-11-2020 106 TRÚNG SVIP 3C: 106
13-11-2020 287 TRÚNG SVIP 3C: 287