THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 982 TRÚNG SVIP 3C: 982
27-02-2020 422 TRÚNG SVIP 3C: 422
26-02-2020 146 TRÚNG SVIP 3C: 146
25-02-2020 376 TRÚNG SVIP 3C: 376
24-02-2020 609 TRÚNG SVIP 3C: 609
23-02-2020 144 TRÚNG SVIP 3C: 144
22-02-2020 647 TRÚNG SVIP 3C: 647
21-02-2020 089 TRÚNG SVIP 3C: 089
20-02-2020 204 TRÚNG SVIP 3C: 204
19-02-2020 398 TRÚNG SVIP 3C: 398
18-02-2020 616 TRÚNG SVIP 3C: 616
17-02-2020 817 TRÚNG SVIP 3C: 817
16-02-2020 776 TRÚNG SVIP 3C: 776
15-02-2020 417 TRÚNG SVIP 3C: 417
14-02-2020 855 TRÚNG SVIP 3C: 855
13-02-2020 232 TRÚNG SVIP 3C: 232