THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 626 TRÚNG SVIP 3C: 626
16-05-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
15-05-2021 925 TRÚNG SVIP 3C: 925
14-05-2021 047 TRÚNG SVIP 3C: 047
13-05-2021 764 TRƯỢT
12-05-2021 750 TRƯỢT
11-05-2021 470 TRÚNG SVIP 3C: 470
10-05-2021 347 TRƯỢT
09-05-2021 369 TRÚNG SVIP 3C: 369
08-05-2021 493 TRÚNG SVIP 3C: 493
07-05-2021 547 TRƯỢT
06-05-2021 359 TRÚNG SVIP 3C: 359
05-05-2021 966 TRƯỢT
04-05-2021 580 TRÚNG SVIP 3C: 580
03-05-2021 925 TRÚNG SVIP 3C: 925
02-05-2021 678 TRƯỢT