THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 104 TRƯỢT
18-09-2020 390 TRƯỢT
17-09-2020 270 TRƯỢT
16-09-2020 582 TRÚNG SVIP 3C: 582
15-09-2020 030 TRÚNG SVIP 3C: 030
14-09-2020 489 TRÚNG SVIP 3C: 489
13-09-2020 463 TRÚNG SVIP 3C: 463
12-09-2020 880 TRÚNG SVIP 3C: 880
11-09-2020 129 TRÚNG SVIP 3C: 129
10-09-2020 420 TRƯỢT
09-09-2020 000 TRÚNG SVIP 3C: 000
08-09-2020 022 TRÚNG SVIP 3C: 022
07-09-2020 953 TRƯỢT
06-09-2020 993 TRÚNG SVIP 3C: 993
05-09-2020 185 TRƯỢT
04-09-2020 580 TRÚNG SVIP 3C: 580