THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 417 TRÚNG SVIP 3C: 417
23-10-2021 225 TRƯỢT
22-10-2021 628 TRÚNG SVIP 3C: 628
21-10-2021 288 TRƯỢT
20-10-2021 549 TRƯỢT
19-10-2021 947 TRƯỢT
18-10-2021 609 TRÚNG SVIP 3C: 609
17-10-2021 640 TRÚNG SVIP 3C: 640
16-10-2021 067 TRÚNG SVIP 3C: 067
15-10-2021 218 TRÚNG SVIP 3C: 218
14-10-2021 119 TRƯỢT
13-10-2021 522 TRÚNG SVIP 3C: 522
12-10-2021 618 TRÚNG SVIP 3C: 618
11-10-2021 142 TRÚNG SVIP 3C: 142
10-10-2021 085 TRÚNG SVIP 3C: 085
09-10-2021 256 TRƯỢT