THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36
18-09-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40
17-09-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
16-09-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32
15-09-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
14-09-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
13-09-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94
12-09-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32
11-09-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32
10-09-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
09-09-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20X2
08-09-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
07-09-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
06-09-2020 58 TRÚNG SVIP BT: 58
05-09-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
04-09-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81