THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 59 TRÚNG SVIP BT: 59
16-05-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17X2
15-05-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16
14-05-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24X2
13-05-2021 12 TRÚNG SVIP BT: 12
12-05-2021 12 TRÚNG SVIP BT: 12
11-05-2021 06 TRÚNG SVIP BT: 06
10-05-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
09-05-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
08-05-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
07-05-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
06-05-2021 44 TRÚNG SVIP BT: 44
05-05-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69
04-05-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
03-05-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49
02-05-2021 59 TRÚNG SVIP BT: 59