THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 29-02-2020
28-02-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
27-02-2020 86 TRÚNG SVIP BT: 86
26-02-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
25-02-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
24-02-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
23-02-2020 75 TRÚNG SVIP BT: 75X3
22-02-2020 14 TRÚNG SVIP BT: 14
21-02-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
20-02-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
19-02-2020 15 TRÚNG SVIP BT: 15
18-02-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33
17-02-2020 53 TRÚNG SVIP BT: 53
16-02-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33
15-02-2020 27 TRÚNG SVIP BT: 27
14-02-2020 69 TRÚNG SVIP BT: 69X2
13-02-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54