THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
27-11-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49
26-11-2020 54 TRÚNG SVIP BT: 54
25-11-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
24-11-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
23-11-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91
22-11-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
21-11-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45
20-11-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
19-11-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
18-11-2020 60 TRÚNG SVIP BT: 60
17-11-2020 09 TRƯỢT
16-11-2020 89 TRƯỢT
15-11-2020 85 TRƯỢT
14-11-2020 33 TRƯỢT
13-11-2020 80 TRƯỢT