THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
23-10-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
22-10-2021 06 TRÚNG SVIP BT: 06
21-10-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42
20-10-2021 10 TRÚNG SVIP BT: 10
19-10-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62
18-10-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
17-10-2021 78 TRÚNG SVIP BT: 78
16-10-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70
15-10-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
14-10-2021 71 TRÚNG SVIP BT: 71
13-10-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
12-10-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
11-10-2021 98 TRÚNG SVIP BT: 98
10-10-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
09-10-2021 22 TRÚNG SVIP BT: 22