THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26X2
16-05-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
15-05-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
14-05-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
13-05-2021 63 TRƯỢT
12-05-2021 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50X2
11-05-2021 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
10-05-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
09-05-2021 79 TRƯỢT
08-05-2021 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93X2
07-05-2021 46 TRƯỢT
06-05-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
05-05-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66
04-05-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X3
03-05-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
02-05-2021 79 TRÚNG LÔ: 79