THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 20-09-2020
19-09-2020 04 TRÚNG SVIP ĐỀ: 04
18-09-2020 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
17-09-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
16-09-2020 81 TRƯỢT
15-09-2020 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30
14-09-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89X2
13-09-2020 64 TRÚNG LÔ: 64
12-09-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
11-09-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
10-09-2020 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
09-09-2020 00 TRÚNG SVIP ĐỀ: 00
08-09-2020 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22
07-09-2020 53 TRÚNG SVIP ĐỀ: 53
06-09-2020 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93X2
05-09-2020 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85
04-09-2020 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2