THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 25-10-2021
24-10-2021 27 TRƯỢT
23-10-2021 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
22-10-2021 27 TRƯỢT
21-10-2021 89 TRƯỢT
20-10-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49
19-10-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
18-10-2021 09 TRÚNG SVIP ĐỀ: 09X2
17-10-2021 40 TRÚNG SVIP ĐỀ: 40
16-10-2021 68 TRƯỢT
15-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
14-10-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-10-2021 21 TRÚNG LÔ: 21
12-10-2021 19 TRƯỢT
11-10-2021 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42
10-10-2021 95 TRƯỢT
09-10-2021 55 TRƯỢT