THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 17-05-2021
17-05-2021 41 TRÚNG SVIP SL: 41X2
16-05-2021 31 TRÚNG SVIP SL: 31X2
15-05-2021 93 TRÚNG SVIP SL: 93X2
14-05-2021 85 TRÚNG SVIP SL: 85X2
13-05-2021 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
12-05-2021 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
11-05-2021 04 TRÚNG SVIP SL: 04X2
10-05-2021 57 TRÚNG SVIP SL: 57X2
09-05-2021 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
08-05-2021 42 TRÚNG SVIP SL: 42X2
07-05-2021 27 TRÚNG SVIP SL: 27X3
06-05-2021 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
05-05-2021 44 TRÚNG SVIP SL: 44X2
04-05-2021 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
03-05-2021 72 TRÚNG SVIP SL: 72X2
02-05-2021 69 TRÚNG SVIP SL: 69X2