THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
27-11-2020 69 TRÚNG SVIP SL: 69X3
26-11-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
25-11-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
24-11-2020 45 TRÚNG SVIP SL: 45X2
23-11-2020 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
22-11-2020 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2
21-11-2020 17 TRÚNG SVIP SL: 17X2
20-11-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
19-11-2020 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
18-11-2020 86 TRƯỢT
17-11-2020 53 TRƯỢT
16-11-2020 29 TRƯỢT
15-11-2020 04 TRƯỢT
14-11-2020 45 TRÚNG SVIP SL: 45
13-11-2020 30 TRÚNG SVIP SL: 30X2